Home Art and Culture Jagema Kello 'The thunder warrior'- ጄኔራል ጃገማ ኬሎ--የበጋው መብረቅ

Jagema Kello ‘The thunder warrior’- ጄኔራል ጃገማ ኬሎ–የበጋው መብረቅ

January 13, 2015 0
Share!

Jagama Kello 2
የዓለምን ታሪክ መዛግብት አገላብጠን በአሥራ ስድስት ዓመቱ ከ3,000 ለሚበልጡ ጭፍሮች መሪ ለመኾን የበቃ ወጣት ለማግኘት መሞከር ቀላል ፈተና አይኾንም። ይህ ብርቅ ታሪክ ግን ብዙም ከዘመናችን ባልራቀ አንድ ኢትዮጵያዊ ጀግና ሕይወት ውስጥ የተፈጸመ እውነተኛ ታሪክ ነው። ይህን በታላቅ ጀብዱ የታጀበውን የጄኔራል ጃገማ ኬሎን ታሪክ የዚህ የምዕራፍ አንድ ዝግጅት ርዕሰ ጉዳይ አድርገን አቅርበነዋል። በድምፅ የተሰናዳውን ያድምጡት

 Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tweets by @Wazemaradio
Skip to toolbar