Ethiopia troops 2በዘመናዊት ኢትዮጲያ የውጪ ጉዳይ ፖሊሲ ሀገራዊ ጥቅሞቻችንን በማስጠበቅና የደህንነት ስጋቶቻችንን በመቅረፍ የቱን ያህል ተሳክቷል? የዋዜማ ተንታኞች የሚነግሯችሁን አድምጡ